គោលការណ៍ឯកជនភាព - VidJuice

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

Vidjuice សំដៅនៅទីនេះគឺដូចជា 'we, “us' ឬ “our' ដំណើរការគេហទំព័រ Vidjuiceã€

ទំព័រនេះរៀបរាប់អំពីគោលការណ៍របស់យើងទាក់ទងនឹងការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ និងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលអ្នកអាចផ្តល់ឱ្យនៅពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលអ្នកផ្តល់នឹងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ ឬចែករំលែកជាមួយនរណាម្នាក់តាមវិធីផ្សេងទៀតដែលរំពឹងទុកដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់ និងកែលម្អសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូន។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង អ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ដែលបានរៀបរាប់នៅទីនេះ។ លុះត្រាតែមានការកំណត់ផ្សេងនោះ ពាក្យទាំងអស់ដែលប្រើក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ ត្រូវបានប្រើតាមរបៀបដូចគ្នាទៅនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងដែលមាននៅ https://www.Vidjuice.com។

ខូគី

ខូគីគឺជាឯកសារដែលមានទិន្នន័យតិចតួច ដែលរួមបញ្ចូលឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណតែមួយគត់។ ខូគីត្រូវបានផ្ញើដោយគេហទំព័រដែលអ្នកចូលទៅកាន់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក ហើយត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើថាសរឹងរបស់អ្នក។

យើងប្រើខូឃីរបស់យើងដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកអាចកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកឱ្យបដិសេធខូគីណាមួយពីគេហទំព័ររបស់យើង ឬជូនដំណឹងដល់អ្នកនៅពេលដែលខូឃីកំពុងត្រូវបានផ្ញើ។ ប៉ុន្តែដោយការបដិសេធមិនទទួលយកខូគីរបស់យើង អ្នកប្រហែលជាមិនអាចចូលប្រើទិដ្ឋភាពជាក់លាក់នៃសេវាកម្មរបស់យើងបានទេ។

របៀបបិទ ឬលុបខូឃី

អ្នកអាចពិនិត្យ ឬផ្លាស់ប្តូរប្រភេទខូគីដែលកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកអាចទទួលយកបាននៅក្នុងការកំណត់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាន។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបធ្វើវា សូមចូលទៅកាន់ https://aboutcookies.org。

ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកដាក់កម្រិតខូគីទាំងអស់នៅលើកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក អ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬសេវាកម្មបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេ។

អ្នក​ផ្តល់​សេវា

ពីពេលមួយទៅពេលមួយ យើងអាចផ្តល់ប្រភពសេវាកម្មរបស់យើងទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនភាគីទីបី ឬបុគ្គលដែលអាចផ្តល់សេវាកម្មក្នុងនាមជំនួស អនុវត្តសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មមួយចំនួន ឬផ្តល់ជំនួយក្នុងការវិភាគពីរបៀបដែលសេវាកម្មត្រូវបានប្រើប្រាស់។

ដូច្នេះ ភាគីទីបីទាំងនេះអាចមានសិទ្ធិចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញភារកិច្ចទាក់ទងនឹងសេវាកម្មជំនួសយើង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេមានកាតព្វកិច្ចមិនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតឡើយ។

សន្តិសុខ

យើងមិនធ្វើការស្កេនភាពងាយរងគ្រោះ និង/ឬស្កេនតាមស្តង់ដារ PCI ទេ។ យើងមិនធ្វើការស្កេនមេរោគទេ។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលយើងមានត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងបណ្តាញដែលមានសុវត្ថិភាព ហើយអាចចូលប្រើបានតែដោយបុគ្គលដែលមានកម្រិតដែលមានសិទ្ធិចូលប្រើពិសេសទៅកាន់បណ្តាញទាំងនេះ ហើយបានស្បថថានឹងរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់។

ព័ត៌មានរសើបទាំងអស់ដែលអ្នកផ្តល់ដូចជាព័ត៌មានកាតឥណទានត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា Secure Socket Layer (SSL)។

យើងបានវិនិយោគលើវិធានការសុវត្ថិភាពជាច្រើនដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកធ្វើការបញ្ជាទិញ ដាក់បញ្ជូន ឬចូលប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នក ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ប្រតិបត្តិការទាំងអស់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈអ្នកផ្តល់សេវាច្រកចេញចូល ហើយមិនត្រូវបានរក្សាទុក ឬដំណើរការនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងទេ។

តំណភ្ជាប់ភាគីទីបី

ពេលខ្លះ និងតាមការសំរេចចិត្តរបស់យើង យើងអាចផ្តល់សេវាកម្ម និងផលិតផលភាគីទីបី។ អ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីទាំងនេះមានគោលការណ៍ឯកជនភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយយើង។

ដូច្នេះហើយ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាព និងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រភាគីទីបីទាំងនេះទេ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ យើងព្យាយាមការពារបូរណភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង ដូច្នេះហើយ សូមស្វាគមន៍ចំពោះមតិកែលម្អរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងគេហទំព័រទាំងនេះ។

ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះគឺជាកម្មវត្ថុនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងទាំងអស់អំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដោយដាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍គោលការណ៍ឯកជនភាពថ្មីនៅលើទំព័រនេះ។

យើងសូមណែនាំឱ្យពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពឱ្យបានញឹកញាប់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ រាល់ការផ្លាស់ប្តូរដែលបានធ្វើ និងបង្ហោះនៅលើទំព័រនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗ។

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

សម្រាប់ការបញ្ជាក់អំពីទិដ្ឋភាពណាមួយនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។